เกี่ยวกับบริษัท

นโยบายพื้นฐาน

หลักปฏิบัติไทยกุลแซ่

หลักปฏิบัติไทยกุลแซ่

  • มุ่งมั่นสรรค์สร้าง ผลิตภัณฑ์คุณภาพ ที่เป็นเลิศ เพื่อสังคม
  • ใช้ความซื่อตรง จริงใจ แผ่ขยายความเชื่อถือให้กว้างไกล
  • ใช้พลังความเป็นหนุ่มสาว คิดสร้างสรรค์สู่ความเป็นหนึ่งของโลก

ปรัชญาการบริหารไทยกุลแซ่ (หลักกำหนดเดือนกุมภาพันธ์ ปี2008)

ไทยกุลแซ่จะมุ่งสู่ความเป็นบริษัทอันดับหนึ่ง โดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรบริษัทและพร้อมอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของสังคม มุ่งมั่นที่จะอยู่ร่วมกันและเติบโตไปพร้อมกับกลุ่มคนในสังคมชุมชน พร้อมนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพโดยยึดหลักความปลอดภัยและอยู่ภายใต้ข้อบังคับทางกฎหมาย

การอบรมพนักงาน

การอบรมพนักงาน

หลักปฏิบัติบริษัท THAI GUNZE

  • ดำเนินกิจการตามกฎหมายและข้อบังคับทางสังคม ไม่ส่งเสริมกิจกรรมที่ละเมิดกฎหมาย
  • ผลิต,ขายสินค้าที่สร้างความพึงพอใจและความไว้วางใจให้กับลูกค้า
  • อุทิศตนต่อสังคมและมีส่วนร่วมวางแผนสนับสนุนต่อกิจกรรมท้องถิ่น สังคมอย่างกระตือรือร้น
  • มุ่งสู่ความเป็นองค์กรที่อ่อนโยนต่อชุมชนท้องถิ่น คนและสิ่งแวดล้อม
  • เมื่อเกิดปัญหา จะทำการวิเคราะห์และแก้ไขอย่างรวดเร็วพร้อมป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ
  • ใช้ความกระตือรือร้นต่อทุกกิจกรรม เพื่อเป้าหมายของบริษัท

ความเป็นมาของบริษัท

ชื่อบริษัท บริษัท ไทยกุลแซ่ จำกัด
ก่อตั้ง วันที่ 25 เมษายน 2533 เริ่มก่อตั้งบริษัท ชื่อบริษัท Thai Gunze Dyeing CO.,LTD
และเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นชื่อบริษัทปัจจุบันเมื่อเดือนกันยายน ปี 2534
เงินลงทุน 180ล้านบาท
กรรมการผู้จัดการ Mr.Masafumi OKAMOTO
พนักงาน 275 คน
ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 5 กม.200 ถนนสุวรรณศร ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

การดำเนินการธุรกิจ

การดำเนินการธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ายชุดชั้นใน (Inner Wear) ผู้ชายและผู้หญิง ต่อปี 5,780,000ตัว

ส่งออกญี่ปุ่น 67%
ขายภายในประเทศไทยและส่งออกไปยังกลุ่มประเทศที่สาม 33%

ผลิตและจำหน่ายผ้าถัก ประมาณ 600 ตันต่อปี 28%เป็นการขายผ้า

ขายภายในประเทศ 10% ส่งออก 90%

ประวัติความเป็นมา

พ.ศ.2533

เมษายน : ก่อตั้งบริษัท ภายใต้ชื่อบริษัท Thai Gunze Dyeing CO.,LTD

 
 

พ.ศ.2534

สิงหาคม : เริ่มเดินการผลิต
กันยายน : เปลี่ยนชื่อบริษัท เป็น THAI GUNZE CO.,LTD
ตุลาคม : เริ่มการส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น

พ.ศ.2536

กรกฎาคม : เริ่มขายสินค้าภายในประเทศไทย
ตุลาคม : ดำเนินการขยายโรงงาน

 
 

พ.ศ.2546

พฤศจิกายน : ได้รับใบรับรอง ISO14001

พ.ศ.2550

มกราคม : จัดตั้งแผนกการขายผ้าภายในประเทศ
กันยายน : นำเข้าเครื่องทดสอบฟอร์มารีน (ทดสอบผ้าและวัตถุดิบ)

 
 

พ.ศ.2551

กุมภาพันธ์ : กำหนดแนวทางปฏิบัติและปรัชญาการทำงานของไทยกุลแซ่

พ.ศ.2556

เมษายน : การวางแผนยุทธศาสตร์ในการสร้างแบรนด์

 
 

พ.ศ.2561

พฤศจิกายน : ได้รับใบรับรอง WRAP