ภาพรวมการผลิต

Integrated production overview

1STEP

แผนกถัก

เส้นด้าย

เส้นด้าย

เส้นด้ายที่ใช้ของ Gunze นั้น เป็นเส้นด้ายที่มีคุณภาพสูง และผ่านตามมาตรฐานของ Gunze

ขั้นตอนถักผ้า

ขั้นตอนถักผ้า

การถัก เราใช้เครื่องถักต้นแบบ (Original)ของ Gunze
ทำให้การถักมีคุณภาพสูงและความยืดหยุ่นดีมาก

ขั้นตอนตรวจสอบผ้า

ขั้นตอนตรวจสอบผ้า

ผ้าที่ทำการถักแล้ว หลังจากนั้นจะดำเนินการตรวจสอบผ้า ซึ่งถือว่า เป็นขั้นตอนการนำงานในขั้นตอนการทำงานของทั้งหมด ผลคือ มีการย้อนกลับข้อมูลจากสถานที่ปฏิบัติงานจริง รับรองว่า คุณภาพสูง

2STEP

แผนกฟอกขาวและย้อมสี

ขั้นตอนฟอกขาว

ขั้นตอนฟอกขาว

เราทำการฟอกขาว ที่ไม่เป็นอันตรายต่อความนุ่มและยังคงความเป็น Cotton
และใช้ฝ้าย Cotton ที่เป็น Original

ขั้นตอนการย้อมสีและการปรับความนุ่ม

ขั้นตอนการย้อมสีและการปรับความนุ่ม

ใช้สารเคมี(วัตถุดิบ)ที่มีเทคโนโลยีในการย้อมสี ขั้นตอนการย้อมสีมีความคงทนของสี (Fastness)
และสามารถทำให้ผ้านุ่มได้อย่างต่อเนื่อง

ขั้นตอนการฟินิชชิ่งผ้า

ขั้นตอนการฟินิชชิ่งผ้า

เราฟินิชชิ่งผ้า ทำตามมาตรฐานหน้าผ้าและน้ำหนักผ้า
สินค้าของ Gunze ไม่ว่าสวมใส่ซ้ำหลายๆ ครั้ง ผ้าก็ยังเป็นรูปทรงอยู่

3STEP

แผนกเย็บ

ขั้นตอนตัดผ้า

ขั้นตอนตัดผ้า

Gunze ใช้ Style paper (แพทเทิน) วางแบบตัดที่มีประสิทธิภาพ
ตัดงานได้อย่างแม่นยำ และตัด 3 มิติ (3D)

ขั้นตอนเย็บ

ขั้นตอนเย็บ

ทำการเย็บโดยจักรที่มีประสิทธิภาพสูง ทำให้ตะเข็บเย็บมีความแข็งแรงและมีความทนทาน
ทำให้เย็บสินค้าออกมาได้อย่างสวยงาม

ขั้นตอนตรวจสอบสินค้า

ขั้นตอนตรวจสอบสินค้า

ชิ้นงานที่ทำการเย็บเสร็จแล้ว จะทำการตรวจสอบอย่างเข้มงวดตามมาตรฐานที่กำหนด
เพื่อให้พร้อมส่งได้อย่างมั่นใจ